Silikony

Silikonové materiály pro výrobu forem

CHT (dříve ACC) pro výrobu pružných forem vyrábí 2-složkové RTV silikonové materiály na bázi adičních a kondenzačních silikonů. Tyto materiály vyrábíme v široké škále tvrdostí, tak, abychom pokryli většinu používaných aplikaci a umožnili našim zákazníkům co nejsnazší zpracování.

Kompletní tabulka produktů ve formátu xls ke stažení:  ZDE

ADIČNÍ SILIKONY:

 • platinový katalyzátor
 • zdravotně nezávadné
 • silikony s nejkvalitnějším otiskem
 • formy s důrazem na dlouhou životnost (archivace, vysoký počet odlitků)
 • minimální smrštění (< 0,1%)

dodávané vždy jako A/B kit s příslušným katalyzátorem

MM228 – univerzální
MM230MM242 lze měnit jejich tvrdost v širokém rozmezí pomocí přísady F111/50 (použití např. na tampon printing)
MM240TV je průhledný, vhodný zejména pro rapid prototyping
QM260 a QM270 jsou extrémně tvrdé a tvarově stabilní pryže
MM730FGMM700FG a MM740FG – speciální FDA potravinářský silikon pro výrobu čokolády, marcipánu a dalších cukrovinek

 

KONDENZAČNÍ SILIKONY:

dodávané vždy jako základní silikon s odpovídajícím množstvím vybraného katalyzátoru

řada MM900 – kondenzační silikony vysokopevnostní

Na sérii kondenzačně vytvrzujících silikonů MM900 je zajímavá možnost jejich modifikace pomocí řady katalyzátorů a tixotropní přísady. Katalyzátory jsou pigmentovány a tím je zajištěna vizuální kontrola promísení se základní složkou, volba katalyzátoru upravuje např. dobu zpracování a odformování. Katalyzátory lze mezi sebou mísit a tím je možno dosáhnout optimální doby zpracování, odformování, … Mísit je možné i jednotlivé základní složky řady MM900.

 • tixotropní přísada TA2 – Základní zalévací hmota se pomocí MM TA2 mění na hmotu mírně stékavou až špachtlovací, což umožňuje vyrábět tenkostěnné pružné části forem nanášením několika (obvykle 3) vrstev štětcem (samozřejmě bez jakékoliv armovací tkaniny) nebo snímat otisky ze svislých nebo podhledových ploch bez stékání materiálu. Vyšpachtlování drobných protitvarů silikonem série MM900 s tixotropní přísadou zmenší počet klínů kadlubu (nejlépe před nátěrem třetí vrstvy)
 • vysoká odolnost
 • minimální smrštění (do 0,5%)
 • výborná pružnost – formy s protitvary, jednodílné svlékací formy (forma může být dělená na menší počet dílů (v některých případech je možno formu nedělit a vytvrzený pružný díl jednoduše stáhnout), což zkrátí čas potřebný na její výrobu a podstatně zjednoduší retušování dělících rovin zhotoveného odlitku, reprodukovaný tvar je přesnější)
 • široká škála tvrdostí (Shore A 3 až 40) ,viskozit a katalyzátorů
 • poměrně nízká spotřeba materiálu (cca 3 – 3.5kg na čtverečný metr formované plochy)

  rozdělení katalyzátorů:

MM CAT B5 NT (modrý netoxický) univerzální, doba zpracování cca 60min, odformování cca 24h, vytvrzený produkt má vysokou odolnost vůči agresivním látkám, vertikální aplikace s přídavkem TA2
MM CAT R5 NT (červený netoxický) rychlé vytvrzení (doba zpracování cca 15min, odformování cca 2h), vertikální aplikace s přídavkem TA2
MM CAT L6W NT (čirý netoxický) standardní doba vytvrzení, zpracování cca 60min, odformování cca 24h, možnost probarvování – výroba odlitků
MM CAT W (čirý) urychlovač – spolu s MM CAT B5 NT – možno navolit vlastní dobu zpracování a vytvrzení, použití při nízkých teplotách

řada MM800 – kondenzační silikony nízkopevnostní

 • široká škála tvrdostí (Shora A 10 až 55), viskozit a katalyzátorů
 • cenově dostupné
 • vhodné na zalévací formy
 • vhodné pro menší série ( počet odlitků )
 • určeno formy bez protitvarů
 • drobné protitvary lze s MM820,816,810

  rozdělení katalyzátorů:

 • MM CAT VE NT ( zelený netoxický) standardní doba zpracování a vytvrzení (60min / 24h)
 • MM CAT VEI NT ( zelený netoxický) rychlý (15min / 2h)
 • MM CAT L5 NT ( čirý netoxický) standardní, možnost probarvování – výroba odlitků

DALŠÍ PRODUKTY :

MM4400 je tixotropní silikonová pasta s dobrou tvarovou stabilitou podobná plastelíně používané v dentální protetice, lze s ní vyplňovat protitvary, zesilovat otiskovou vrstvu nebo, v případě méně detailních modelů, použít samostatně.

Gelfles je finančně úsporná recyklovatelná PVC směs podobná želatině, ovšem tvarově stabilnější a nepodléhající hnilobným procesům. Vyrábí se ve dvou standardních stupních tvrdosti – měkký (béžový) a tvrdý ( modrý), oba typy lze mísit a dosáhnout tak požadované tvrdosti. Tento materiál se zvýšením teploty stává tekutým, při cca 140°C se nalije na model, po vychladnutí je možno jej odformovat, proces lze mnohokrát opakovat, při dodržení podmínek stanovených v technickém listu. Po použití lze formu rozstříhat a přetavený materiál opakovaně použít na formu novou.

MMskin13 je měkký, bezbarvý, licí dvousložkový adičně vytvrzující silikonový elastomer. Vzhledem k velké elasticitě, rychlému vytvrzení a fyzikální pevnosti je vhodný zejména pro použití k replikaci kůže, v protetice a ke speciálním efektům ve filmu a divadle (např. umělá zvířata, draci, příšery či části těl).

Silcoset 101 je silikon s tepelnou odolností +250 / 300°C na nízkotavitelné kovy ( jako levnější variantu lze použít MM850 cca do 210°C i více , je to v praxi odzkoušené )

Silkoset 152 – jednosložkové “lepidlo” – oprava poškozených forem, utěsňování apod.